Płatności

Ceny i sposoby płatności

 1. Ceny podawane są w złotych polskich, EUR, USD, GBP, według wyboru Klienta i zawierają wszystkie składniki, w szczególności podatek VAT (podatek od towarów i usług) oraz inne opłaty. (Koszt wysyłki obliczany przy kasie)
 2. Klient może wybrać następujące sposoby płatności:
 3. Płatność elektroniczna ( Paynow lub Revolut )
 • w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta oraz wysłaniu Towaru niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 • W przypadku wybrania jako opcji płatności Paynow Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 • W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, a Towar zostanie wysyłane niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

Akceptowane Karty płatnicze :

 • *Visa Electro

 • * Mastercard

 • * MasterCard Electronic

 • * Maestro

 • * Visa

4. W przypadku dokonywania płatności Klient zostanie poinformowany bezpośrednio przed dokonaniem płatności o kwocie, w jakiej należy dokonać płatności, o możliwych sposobach jej realizacji oraz o danych dostawcy płatności, o ile dana usługa jest możliwa. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępne są na stronie internetowej danego operatora.

5. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, Użytkownik w celu dokonania płatności powinien postępować zgodnie ze wskazówkami operatora płatności elektronicznych.